K a n c e l a r i a   A d w o k a c k a 

A d w o k a t   M i k o ł a j   S t e f a n i a k

 Kancelaria adwokacka w ramach swojej praktyki oferuje kompleksowe usługi dla różnych kategorii klientów - od klientów indywidualnych, przez przedsiębiroców jednoosobowych aż po spółki prawa handlowego.

  W zakres świadczonych usług wchodzi m.in.: udzielanie pisemnych oraz ustnych porad prawnych, opracowywanie opinii prawnych, sporządzanie pism procesowych, a także kompleksowa obsługa klientów związana z reprezentacją przed sądami, organami administracji oraz innymi instytucjami.

Kancelaria czynna:
pn - pt: 9:00 - 16:00

Dyżur:
pn, czw: 16:00 - 18:00

Przed wizytą w kancelarii proszę o telefoniczne ustalenia terminu spotkania.
Kontakt:

ul. Chopina 23d/19
(Galeria Sawa, II piętro)

tel:. +48 601 444 624

email: ms@adwokatstefaniak.pl
Copyright Nazwa.pl